Gennem 27 år var Sømod Radio en traditionel radioforretning
   med et bredt udvalg af radio-tv produkter, og eget værksted.

   Forretningen blev solgt i 2oo3 , og firmaet  SØMOD arbejdede
   nu udelukkende med antenne- og parabolanlæg,  reparation,
   montering og salg, af alt fra en enkelt antenne eller parabol,
   til større anlæg der forsyner en hel ejendom eller et byområde.
   
   I begyndelsen af 2013 blev forretningen lukket, efter 38 år.
  

                                                                                                                      

         Nørregade  3                                    telefon   42 43 44 11                                   mail@somod.dk
      9632  Møldrup